by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact

Ordin nr. 18/2008

pentru modificarea È™i completarea Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere È™i dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113131/2006

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 11/11/2008).
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 4 noiembrie 2008, prin care s-au adoptat modificările È™i completările la Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere È™i dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113131/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) È™i ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare È™i supravegherea asigurărilor, cu modificările È™i completările ulterioare,

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere È™i dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preÈ™edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006, se modifică È™i completează după cum urmează:
1. La articolul 3 litera A, punctul (viii) se abrogă.
2. La articolul 3 alineatul (1), litera C se modifică și va avea următorul cuprins:
"C. Altele:
(i) cheltuieli de achiziție reportate;
(ii) disponibilități în casierie."
3. La articolul 3 alineatul (2), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(ii) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe bază prudenÈ›ială, avându-se în vedere orice nerealizări viitoare."
4. La articolul 3 alineatul (2), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(iii) valoarea activelor menÈ›ionate la punctele (i)-(v) de la lit. A alin. (1) din art. 3 luată în calcul va fi minimul dintre valoarea evidenÈ›iată în situaÈ›iile contabile È™i valoarea de piață;".
5. La articolul 4 litera A, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
"5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite È™i disponibilități la instituÈ›ii de credit, dar nu mai mult de 10% din rezervele tehnice brute într-o singură instituÈ›ie de credit;".
6. La articolul 4 litera A, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
"6. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilități în casierie."
7. La articolul 4 litera A, punctele 7 și 8 se abrogă.
8. La articolul 7, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:
"(8) În calculul coeficientului de lichiditate, activele lichide menÈ›ionate la alin. (2) se vor evalua la valoarea de piață.
(9) Societățile de asigurare sunt obligate să aducă la cunoÈ™tinÈ›a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în orice moment, diminuarea valorii activelor lichide care conduce la obÈ›inerea unui coeficient de lichiditate sub cel prevăzut de norme. În astfel de cazuri, conducerea societății va înÈ™tiinÈ›a Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la cauzele diminuării lichidității È™i va prezenta un plan de măsuri pe termen scurt în vederea îndeplinirii obligaÈ›iei prevăzute la alin. (6)."
Art. II. - DirecÈ›iile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 5 noiembrie 2008

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata