by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact

DICTIONAR

A  []  B  []  C  []  D  []  []   I  []  P  []   S []   T []   UA
ASIGURATORUL - termen folosit pentru a descrie un furnizor de produse in relatie cu contractele de asigurare non-investitie.Cand este folosit termenul de asigurator, nu se refera la activitatile pe care acesta le desfasoara ca intermediar.

ASIGURAT – partea asigurata prin polita,cunoscut si sub denumirea de posesor de polita.

ACCIDENT - un eveniment neanticipat, neplanificat si neasteptat, care nu se gaseste sub controlul asiguratului si care a avut ca rezultat producerea unei vatamari sau daune.Trebuie sa existe un element fortuit legat de acest eveniment. Politele de accidente personale pot acoperi vatamari cauzate de un accident sau vatamari accidentale(vatamari corporale accidentale)

ASIGURARE DE VIATA - accident, boala si somaj- asigurare a creditorului prin care este adaugat un beneficiu de deces la protectia impotriva pierderii de venit ca urmare a unui accident, boli sau somaj.

ASIGURARE DE VIATA de credit - asigurare descrescatoare la termen pentru a acoperi datoria scadenta in cadrul contractelor de cumparare prin inchiriere ( leasing ) si vanzare prin credit. Acoperirea este oferita printr-o polita colectiva creditorului, de ex. o companie financiara ,pentru a facilita rambursarea in cazul decesului oricarui cumparator. Restantele nu sunt acoperite. Sunt plasate limite pentru varsta atinsa a oricarui cumparator si lungumea acordului financiar. Primele se bazeaza pe datoria scadenta medie ,in conformitate cu rambursarile facute de asigurat.

ASIGURARE DE GRUP - asigurarea unui numar de persoane printr-un singur contract,sau daca se agreeaza astfel,prin contracte individuale. De obicei, persoanele sunt angajate in aceeasi companie sau sunt angajate sau membre in aceeasi asociatie. Acoperirea de grup poate fi aplicata in cazul mai multor tipuri de asigurari, de ex. de viata, de grup de accident.

ASIGURAREA UNIT-LINKED - sunt asigurari pe baza de investitii, care ofera nu numai protectia prin asigurare, ci si posibilitatea investirii. Prima pe care o plateste asiguratul este investita intr-unul sau mai multe fonduri de investitii puse la dispozitie de catre asigurator, din care asiguratul primeste apoi o cota parte (un anumit numar de “unit-uri”). Asiguratul are dreptul de a opta pentru fondurile si structura in care se vor investi primele platite de el, avand posibilitatea ca, pe parcursul derularii asigurarii sa schimbe aceasta structura. Conditia pentru a putea participa la aceste fonduri de investitii este de a cumpara o asigurare de viata.

B
BENEFICIAR - parte numita intr-un contract de asigurare, inclusiv de asigurare, inclusiv intr-o polita de viata, pentru a primi orice plata de beneficiu daca se produce evenimentul asigurat, de obicei nu este aceeasi parte cu asiguratul. Se mai refera si la o persoana care va beneficia de pe urma unui testament.

BONURI DE TEZAUR - obligaţie emisă de stat pentru a obţine împrumuturi (cu dobândă) de la cetăţeni sau de la bănci

C
CLAUZA SUPLIMENTARA  - amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard
 
COASIGURARE - 1. atunci cand doi sau mai multi asiguratori impart acelasi risc. Un coasigurator nu este obligat sa urmeze decizia altui coasigurator, cu exceptia cazului cand l-a imputernicit pe celalalt asigurator sa actioneze in numele sau. Fiecare coasigurare este un contract separat cu asiguratul. 2. Cand un asigurat retine o parte de risc, de ex. 10% din fiecare dauna,asiguratul este numit coasigurator.

D
DATA INTRARII IN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE - data la care este emisa polita de asigurare
 
DAUNA - compensarea pentru o pierdere. Daunele generale nu sunt predeterminate. Instanta le evalueaza in situatii de pierdere de confort,durere si suferinta si pierdere de castiguri viitoare. 2. Contracte : daunele compenseaza pentru pierderi rezultare din incalcarea prevederilor contractuale,dar acestea pot lichidate. Masura daunei acopera, atat cat este posibil prin bani, pierderile efective, dar se aplica daunele nominale atunci cand un reclamat de succes nu a suferit nicio pierdere pecuniara. Daunele punitive au ca scop pedepsirea acuzatului, dar au aplicabilitate restransa in Marea Britanie.

E

EVENIMENT ASIGURAT - Riscul asigurat, definit in conditiile contractuale din producerea caruia au rezultat daune asupra interesului asigurat; manifestarea actului de imprudenta sau neglijenta, comis de Asigurat sau de prepusii acestuia in perioada asigurata, care a cauzat prejudicii unui tert.

EXCLUDERE - prevedere de polita care elimina acoperirea pentru bunuri, persoane, forme de dauna specificate  sau circumstante particulare. Riscurile excluse pot fi neasigurabile, pot cere sa fie considerate special sau sa fie “aduse inapoi” daca este solicitat acest lucru. Excluderile pot fi generale, adica pentru toate sectiunile politei, sau specifice unei anumite sectiuni. Asiguratorul trebuie sa dovedeasca faptul ca se aplica o exceptie, in afara cazului cand concluzia este in forma unor cuvinte de calificare din clauza operative.

I
INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA - Intreruperea temporara sau permanenta a activitatii angajatului la locul sau de munca, ca urmare a producerii unui eveniment.
 
INDEMNIZATIE DE ASIGURARE - Suma efectiva platita de Asigurator Beneficiarului ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
 
INVALIDITATE DIN ACCIDENT - Diminuarea integritatii corporale sau intelectuale a Asiguratului. Invaliditatea fiziologica va fi cuantificata de Asigurator conform conditiilor de asigurare, tinand seama de baremul oficial de invaliditate si jurisprudenta romaneasca in materie.

INVALIDITATE TOTALA SI PERMANENTA - 1.Invaliditatea este considerata totala atunci cand procentul de invaliditate economica / fiziologica atinge cel putin 67%.2. O diminuare a integritatii corporale sau intelectuale a Asiguratului care-l impiedica sa-si exercite profesia sau oricare alta activitate aducatoare de venituri;
Nu este susceptibila de ameliorari, a fost fixata definitiv conform dispozitiilor legale in vigoare si a fost confirmata de un medic agreat de Asigurator.
 

P

POLITA DE ASIGURARE - Documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare.

PRET DE CUMPARARE (IN CAZUL CONTRACTELOR DE TIP UNIT LINKED) -  Pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.

PRIMA DE ASIGURARE - Pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.

PRIMA ESALONATA -  Prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor.

PRIMA SUPLIMENTARA (IN CAZUL CONTRACTELOR DE TIP UNIT LINKED) - Prima platita sub forma unei prime unice, separat de prima esalonata.

PRIMA UNICA -
Prima platita integral in momentul incheierii contractului de asigurare pentru toata perioada asigurata.

PERIOADA ASIGURATA - Perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.

PERIOADA DE GRATIE - Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia. Perioada de gratie este acordata de catre banci, in special, la creditele pentru investitii pana la punerea acestora in functiune, sau la creditul contractat prin intermediul unui card de credit. In perioada de gratie, imprumutatul nu are obligatii de restituit, iar in unele cazuri, in functie de acordul partilor, nici obligatii de achitare a dobanzii, care se calculeaza si pentru aceasta perioada dar care urmeaza sa fie achitata ulterior.

PROGRAM DE INVESTITII FINANCIARE - Un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.

S
SUMA ASIGURATA - Suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii; in plus de aceasta, Beneficiarul va mai primi o suma de bani, al carui cuantum nu poate fi precizat, rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

T
TAXA DE RASCUMPARARE - Taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa, in cazul contractelor de tip Unit Linked - inainte de termenul de expirare a politei.

U
UNIT (pentru contractele de tip unit linked) - O diviziune a Programelor de Investitii, reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora, conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari.

UNIT DE ACUMULARE (în cazul produselor de tip Unit Linked)- Un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare.

UNIT INITIAL (in cazul produselor de tip unit linked) - Unit cumparat pe durata primului an de asigurare, sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata