by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact
Decizii de sanctionare adoptate de consiliul ASF in luna august 2022

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna august a anului 2022, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente.

ASIGURARI

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. - societatea a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 1.023.200 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare. In sarcina societatii au fost impuse urmatoarele masuri: in termen de 3 luni de la data primirii deciziei, societatea va raporta modul de implementare a masurilor luate privind guvernanta activitatii investitionale, precum si modul in care a tinut cont de recomandarile echipei de control cuprinse in procesul verbal. De asemenea, societatea a fost sanctionata si cu amenda in cuantum de 333.373 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara cu modificarile si completarile ulterioare.

Allianz-Tiriac Asigurari S.A. - societatea a fost sanctionata cu avertisment scris pentru incalcarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 cu privire la netransmiterea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021 in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar.

BRD Asigurari de Viata S.A. - societatea a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 129.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul neactualizarii in termenul legal a procedurilor si politicilor interne referitoare la implementarea legii anterior mentionata.

Grawe Romania Asigurare S.A. - Societatea a fost sanctionata cu avertisment scris pentru plata cu intarziere a despagubirilor cuvenite in cazul a 3 dosare de dauna, respectiv pentru incalcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare.

PENSII PRIVATE

BRD - Groupe Societe Generale S.A., in calitate de intermediar de pensii private, a fost sanctionata cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiente in procesele operationale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 553.900 lei si avertisment scris, pentru faptul ca nu a asigurat, potrivit legii, aplicarea unor mecanisme interne adecvate si efective de verificare necesare, in acord cu dimensiunea, natura si complexitatea activitatii acestuia, in ceea ce priveste controlul datelor din balantele contabile ale societatii. Totodata, la nivelul societatii nu s-a asigurat inregistrarea tuturor documentelor de uz intern.

Doamna Alina Cecilia ANDREESCU, in calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., in perioada controlata, a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 67.800 de lei si avertisment scris, pentru situatii de nerespectare a prevederilor legale in ceea ce priveste anumite fluxuri operationale, precum: actualizarea datelor participantilor, situatii punctuale de intarziere a platilor efectuate catre beneficiari, publicarea unor situatii financiare cu date eronate, erori de raportare si informare a participantilor etc.

Doamna Adriana MINDRILA, in calitate de persoana care a asigurat in perioada controlata conducerea structurii de audit intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului ca nu a planificat si nu a desfasurat, in perioada controlata, misiuni de audit care sa determine eficacitatea si caracterul adecvat al mecanismelor si procedurilor administratorului cu privire la activitatea contabila proprie a societatii.

Doamna Elena-Mihaela PRUTEANU, in calitate de persoana care a asigurat in perioada controlata conducerea structurii de control intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului ca nu a monitorizat si nu a verificat cu regularitate aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative, specifice activitatii de administrare a fondurilor de pensii private, si a procedurilor interne, pentru a tine evidenta neregulilor descoperite, nu a depus toate diligentele pentru a preveni orice situatie de incalcare a prevederilor actelor normative aplicabile sau a procedurilor interne ale administratorului si nu a formulat propuneri de masuri ferme pentru remedierea situatiilor de neconformitate.

Doamna Maria-Alina PETRU, in calitate de persoana care conduce structura de control intern in cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 1.600 de lei ca urmare a faptului ca nu a indeplinit corespunzator atributia de urmarire a ducerii la indeplinire de catre societate a masurilor dispuse de catre A.S.F.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. - Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.800 lei si avertisment scris a dnei. Andreea Marina PIPERNEA, in calitate de Director general;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.400 lei si avertisment scris a dnei. Florina Mihaela DECEI, in calitate de Contabil Sef;
 • sanctionarea cu avertisment scris a dlui. Bogdan Costin VLAD, in calitate de persoana care conduce structura de audit intern a NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/mitigarea unor riscuri. Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind guvernanta, activitatea unei functii cheie, cadrul procedural si activitatea operationala.

PIATA DE CAPITAL

Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. - Sanctionarea domnului Bogdan Alexander ADAMESCU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant legal al societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., cu amenda in cuantum de 12.500 lei, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Unirea Shopping Center S.A. - Sanctionarea domnului Bogdan Alexander ADAMESCU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant legal al societatii Unirea Shopping Center S.A., cu amenda in cuantum de 11.600 lei, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Electroconstructia Elco S.A. Alba Iulia - Sanctionarea domnului Dorin BARBANTAN, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Electroconstructia Elco S.A. Alba Iulia, cu amenda in cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Mecanica Fina S.A. - Sanctionarea domnului Mollo SERGIO, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director general al societatii Mecanica Fina S.A. si semnatar al rapoartelor transmise de societate, cu amenda in cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Comcereal S.A. Slobozia - Sanctionarea cu avertisment a domnului Marian BALAN, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Comcereal S.A. Slobozia, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

IOR S.A. - Sanctionarea cu avertisment a domnului OANCEA Daniel, in calitate de Director general al societatii IOR S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

EL-CO S.A. Tg. Secuiesc - Sanctionarea cu avertisment a doamnei NANCA Viorica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii EL-CO S.A. Tg. Secuiesc, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Conex Prahova S.A. - Sanctionarea cu avertisment a doamnei Jullieta MIHAI, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Conex Prahova S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Sticloval S.A. - Sanctionarea cu avertisment a doamnei Ecaterina POPESCU, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al societatii Sticloval S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Vinalcool Arges S.A. - Sanctionarea cu avertisment a domnului Marian DRAGUSIN, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Vinalcool Arges S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Utiliteh Services S.A. - Sanctionarea cu avertisment a domnului Lucian Constantin CIOFOAIA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Utiliteh Services S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Sinter Ref S.A. - Sanctionarea cu avertisment a domnului Osman ZEITI, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Sinter Ref S.A., pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului 2020.

Evergent Investments S.A. - Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la Evergent Investments S.A., a fost atentionata Michaela PUSCAS, in calitate de ofiter de conformitate. Deficienta constatata a vizat unele aspecte privind regulile de evaluare a activelor FIA. Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente.

SIF Oltenia S.A. - Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la SIF Oltenia S.A., au fost dispuse urmatoarele sanctiuni / masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a SIF Oltenia S.A.;
 • sanctionarea cu avertisment a dnei. Viorica BALAN, in calitate de ofiter de conformitate (RCCO);
 • sanctionarea cu avertisment a dnei. Daniela BUDIN, in calitate de ofiter de conformitate PCSB - CFT;
 • atentionarea dlui. Sorin Iulian CIOACA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie (incepand cu 03.12.2020) si Director general (incepand cu 16.12.2020);
 • atentionarea dlui. Mihai TRIFU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dlui. Codrin MATEI, in calitate de membru al Consiliului de Administratie si membru in Comitetul de Nominalizare si Remunerare;
 • atentionarea dlui. Mihai ZOESCU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dnei. Andreea COSMANESCU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dlui. Adrian ANDRICi, in calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare (perioada 04.12.2020 - 20.06.2021);
 • atentionarea dlui. Tudor CIUREZU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director general (perioada 14.05.2019 - 12.10.2020);
 • atentionarea dlui. Cristian BUSU, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director general adjunct (perioada 14.05.2019 - 03.12.2020);
 • atentionarea dnei. Anina RADU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie (perioada 14.05.2019 - 12.10.2020);
 • atentionarea dlui. Radu HANGA, in calitate de membru al Consiliului de Administratie (perioada 14.05.2019 - 04.05.2020);
 • atentionarea dnei. Ana Barbara BOBIRCA, in calitate de membru al Consiliului de Administratie (perioada 14.05.2019 - 15.05.2020);
 • atentionarea dlui. Nicolae STOIAN, in calitate de membru al Consiliului de Administratie (perioada 14.05.2019 - 12.10.2020);
 • atentionarea dnei. Carmen POPA, in calitate de membru al Consiliului de Administratie (perioada 14.05.2019 - 12.10.2020).

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric si gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate.

UniCredit Bank, in calitate de depozitar - Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la UniCredit Bank, au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • atentionarea dnei. Irina SAVASTRE, in calitate de Conducator al Departamentului Servicii Globale de Custodie (perioada 26.02.2019 - 20.09.2021);
 • atentionarea dnei. Viviana TRAISTARU, in calitate de Conducator al Departamentului Servicii Globale de Custodie (incepand cu data de 30.09.2021). Deficienta constatata a vizat aspecte privind cadrul procedural/organizatoric.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata