by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact
ASF: Excedent bugetar de peste 38 de milioane de lei in anul 2021. Veniturile din amenzi s-au triplat

Executia bugetara a Autoritatii de Supraveghere Financiara, la finele anului 2021, s-a incheiat cu un excedent de 38,3 milioane de lei (venituri curente incasate - cheltuieli platite), de aproape trei ori mai mare decat in anul anterior, reiese din raportul anual al ASF. Veniturile din amenzi au fost de peste trei ori mai mari fata de anul 2020, iar cheltuielile de personal au reprezentat 87,25% in totalul cheltuielilor autoritatii.

In 2020 excedentul a fost de 13,4 milioane de lei, iar in 2019 a fost de 35,5 milioane de lei.

"Excedentul curent al anului 2021 este in cuantum de 38.302.963 lei. Realizarea acestui excedent este, in principal, rezultatul asigurarii unei colectari mai mari a veniturilor (grad de realizare 106,1%), pe fondul inregistrarii unei economii la cheltuielile totale (-7,42%), rezultat al inregistrarii de economii pe toate componentele de cheltuieli previzionate", se arata in raportul ASF.

Situatia veniturilor ASF in anul 2021

Veniturile totale ale ASF au insumat circa 218,27 milioane de lei in 2021, fata de 186,67 milioane de lei in 2020.

Potrivit Regulamentului ASF nr. 16/2014, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile incasate se prezinta astfel:

Veniturile din cote aferente tranzactiilor cu instrumente financiare si oferte publice au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2021 de 9.145.366 lei, reprezentand un grad de realizare de 117,3% din valoarea prognozata a perioadei. Cele mai relevante cote din cadrul acestei categorii de venituri se prezinta dupa cum urmeaza:

 • cota din valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare derulate in cadrul sistemelor de tranzactionare supravegheate, cu exceptia tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (pana la 0,06%): 6.507.421 lei, grad de realizare de 108,1% fata de valoarea prognozata a perioadei;
 • cota din valoarea ofertelor publice de vanzare (intre 0,05% si 0,1%, dar nu mai mult de 500.000 lei, respective 1.000.000 lei): 1.066.615 lei, grad de realizare de 140,9% fata de valoarea prognozata a perioadei;
 • cota din valoarea ofertelor publice de cumparare - preluare (intre 1% si 1.5%): 1.082.322 lei, grad de realizare de 188,5% fata de prognozata a perioadei.

Veniturile realizate din aceste surse au generat, in anul 2021, 4,19% din incasarile totale ale ASF pe aceeasi perioada.

Veniturile din cote si taxe aplicabile pentru functionarea/ administrarea/ supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private si asiguratorilor/intermediarilor de asigurare/ reasigurare au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2021 in cuantum de 189.674.096 lei, reprezentand un grad de realizare de 106,4% din valoarea prognozata a perioadei. Sursele principale de incasari la aceasta categorie se prezinta dupa cum urmeaza:

 • cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de investitii (organisme de plasament colectiv): 42.120.265 lei, grad de realizare de 102,1% fata de valoarea bugetata;
 • cota de 10% din valoarea totala a comisionului de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (pilon II): 57.330.701 lei, grad de realizare de 99,2% fata de valoarea bugetata;
 • cota de 0,01% din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative si taxa lunara de 0,25% din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii facultative (pilon III), precum si din taxa de 193 Raport Anual 2021 functionare aplicabila depozitarilor: 5.496.874 lei, grad de realizare de 102,8% fata de valoarea bugetata;
 • contributii aplicabile asiguratorilor si intermediarilor de asigurare: taxa de functionare de 0,3% aplicabila asiguratorilor/taxa de functionare de 0,1% aplicabila intermediarilor de asigurare/ contributia pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari generale (0,4%)/ pentru asigurari de viata (0,3%)/pentru asigurari de raspundere civila auto (1%): 84.726.256 lei, grad de realizare de 114.8% fata de valoarea bugetata.

Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2021, 3,33% din incasarile totale ale ASF pe aceeasi perioada.

Venituri provenite din alte activitati, care cuprind veniturile aferente tarifelor, taxelor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare/ retragere autorizatie, taxe de inscriere/ inregistrare/ mentinere/ radiere, cote/ tarife/taxe pentru monitorizare si alte taxe/tarife, asa cum sunt prevazute in Anexa nr. 3 la Regulamentul ASF nr. 16/2014, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, au inregistrat o valoare totala incasata in anul 2021 in cuantum de 7.262.748 lei respectiv un grad de realizare de 101,4% fata de valoarea bugetata. Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2021, cca. 3,3% din incasarile totale ale ASF pe aceeasi perioada.

Veniturile din amenzi, incasate de la entitatile apartinand Sectorului Asigurari Reasigurari, s-au cifrat, in perioada de analiza, la valoarea de 4.891.054 lei, de circa 3,5 ori mai mari comparativ cu anul 2020, cand veniturile din amenzi au insumat 1,37 milioane de lei (fata de 159.829 lei in 2019)

Veniturile financiare, obtinute din plasarea disponibilitatilor ASF in depozite, titluri de stat: 6.983.583 lei.

Alte venituri: 312.760 lei (reprezentand imputatii, penalitati, alte venituri).

Executia cheltuielilor ASF in anul 2021

Cheltuielile totale realizate in anul 2021 au fost in cuantum de aproape 180 de milioane de lei, reprezentand un grad de realizare de 92,58% fata de prevederile aferente perioadei. Cheltuielile efectuate cumulate la 31 decembrie 2021 prezinta urmatoarea structura:

Cheltuielile de personal, in cuantum total de 157.027.801 lei (98,2% din prevederile bugetate), reprezinta salarii de baza si alte drepturi, acordate conform Contractului Colectiv de Munca in vigoare, la care se adauga contributiile institutiei. 194 Raport Anual 2021 Cheltuielile de personal, in anul 2021 au reprezentat 87,25% in totalul cheltuielilor autoritatii, respectiv 71,94% in totalul veniturilor realizate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au inregistrat un cuantum total de 12.929.971 lei, valoare ce reprezinta 72,6% din prevederile bugetate. Dintre cele mai importante cheltuieli din acest capitol ASF mentioneaza:

 • achizitii de furnituri de birou, materiale curatenie, carburanti, contravaloarea serviciilor de utilitati, telefonie, internet, servicii paza, service auto, servicii intretinere centrale termice, servicii arhivare, agentii de presa (ex: Bloomberg, Reuters): 6.986.448 lei, reprezentand 72,7% din suma prevazuta pentru aceasta perioada;
 • cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar: 250.974 lei, reprezentand 44,1% din suma alocata cu aceasta destinatie si a constat in achizitii de mobilier de mica valoare, diverse echipamente IT, aparatura birou;
 • consultanta si expertiza: 495.244 lei, reprezentand 61,1% din prevederile bugetate si constand in plati realizate in baza contractelor de consultanta tarife RCA, asistenta juridica, servicii de audit financiar;
 • alte cheltuieli: 4.580.927 lei, reprezentand, in cea mai mare parte, plati aferente chiriei datorate de catre ASF catre Eximbank: 3.530.391 lei (77,1%), cheltuieli pentru actiuni de protocol si reprezentare: 341.305 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 595.529 lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au reprezentat, in anul 2021, 7,18% din cheltuielile totale ale ASF pe aceeasi perioada.

Transferurile internationale, reprezentand cotizatiile la organismele internationale la care ASF este membru (ESMA, EIOPA, IOSCO, IAIS, IOPS), au fost in cuantum de 9.522.939 lei, respectiv 5,29% din cheltuielile totale ale ASF.

Cheltuielile de capital, in cuantum total de 2.581.011 lei, reprezinta 1,43% din cheltuielile totale ale ASF, respectiv un grad de angajare de 28,6% din suma bugetata. Aceasta suma reprezinta valoarea totala platita in anul 2021 pentru continuarea implementarii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii IT centralizate si descentralizate si a constat in:

 • achizitii de echipamente hard si alte echipamente IT (laptop-uri, multifunctionale, echipamente firewall, sistemul SAN): 1.491.634 lei;
 • achizitii de licente si dezvoltari soft: 1.039.564 lei;
 • achizitii de echipamente birotica, mobilier: 49.813 lei.

In contextul analizei gradului de angajare a cheltuielilor de capital, in raportul ASF este precizat faptul ca nivelul acestuia a fost determinat de cel putin 3 factori, si anume: Lipsa ofertantilor in cadrul procedurilor de achizitie publica, chiar si in situatia reluarii procedurilor; Termenele mari de livrare a produselor, care au condus la translatarea unei parti din platile aferente anului 2021 catre anul 2022; Demararea unor proceduri de achizitie publica a fost realizata in ultima perioada a anului 2021, prin urmare platile aferente acestora se vor incadra in bugetul pe anul 2022.

Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al ASF, in conformitate cu obiectivele si responsabilitatile acesteia.

Contul de executie bugetara cuprinde la partea de venituri - incasarile realizate, iar la partea de cheltuieli - platile efectuate.

Excedentul bugetar s-a stabilit ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata